Buitengebied

 

Zuinig zijn op ons landelijk buitengebied betekent het voorkomen van  verrommeling. Goed om te kijken welke nieuwe passende functie een perceel kan krijgen wanneer een agrarisch bedrijf ophoudt te bestaan. De kostbare groene omgeving van Cattenbroek en Blokland moet volgens Progressief Akkoord goed beschermd worden. Daarom pleiten wij voor een overgang naar duurzame landbouw.

Wat verrommeling in de praktijk inhoudt, is o.a. te zien aan de Lage Kade in Linschoten. Jarenlang is daar particuliere grond gebruikt als opslag voor bouwwerkzaamheden. In de overeenkomst was afgesloten dit slechts voor vijf jaar toe te staan. Sindsdien vroeg Progressief Akkoord voortdurend om aandacht voor het braakliggende terrein. Uiteindelijk heeft de raad in 2020 unaniem een motie van ons aangenomen waarin het college wordt opgedragen om de grondeigenaar het terrein weer in oorspronkelijke staat (weiland) te laten herstellen.

Met lede ogen zien we helaas ook hoe e.e.a. door gebrekkige regelgeving verkeerd kan gaan. Zo verschijnen er links en rechts megastallen in het buitengebied waar wij ze liever niet gezien hadden. Dat ons buitengebied natuurlijk van onschatbare waarde is voor eenieder die hecht aan een gezonde levensstijl, blijkt uit de populariteit van het ‘Rondje Blokland’ en het ‘Rondje Huis te Linschoten’ in de voorbije coronaperiode. Progressief Akkoord hecht er dan ook veel waarde aan om zuinig te blijven op de kwaliteit van ons omringend buitengebied.