Klimaat en Duurzaamheid

 

Progressief Akkoord heeft de ambitie om in 2030 in Montfoort onze eigen energie op te wekken. Wij zetten wij in op het stimuleren van groene alternatieven: van wind- en zonne-energie  tot elektrisch vervoer en energiezuinige verlichting. Maar ook op een versnelde verduurzaming van onze woningen en het op een juiste wijze vasthouden of afvoeren van regenwater. Wij willen duurzame energie, zoals windenergie met een eigen energiecoöperatie lokaal exploiteren, de opbrengsten gaan naar inwoners.