Zorg

 

Toenemende vergrijzing vraagt ook in onze gemeente de realisering van de juiste woonvormen voor onze oudere inwoners. Progressief Akkoord wil een intramuraal zorgcentrum voor minstens 30 personen. Ook volwaardige huisvesting voor jongeren met een beperking. Tevens zien wij graag extra appartementen gebouwd voor ouderen die zelfstandig willen wonen met eventuele zorg op afroep. Herinrichting van de binnenstad vraagt ook om een goede en veilige toegankelijkheid voor ouderen.

Nadat eind 2020 door De Rijnhoven de stekker getrokken is uit de voorzieningen in de Bloesemhof en de Vlinderhof, realiseert men zich opeens dat marktwerking in de zorg nadelig kan uitpakken. De roep om ouderenzorg voor Montfoort te behouden klonk nadien luid en duidelijk.

Inmiddels zijn de plannen voor een intramurale zorgcomplex en een zorgvoorziening aan Doeldijk en Hofdijk gelanceerd. Tevens zijn de plannen voor een Ouderenhuis aan de Van Damstraat door de raad geaccepteerd, evenals een voorziening voor Obliek aldaar. Het lijkt er dan ook op dat zo langzamerhand een aardige inhaalslag plaats gaat vinden op het gebied van ouderenzorg in onze gemeente.