Doorstroming

 

Woonvisie 2019 – 2030 is gereed. Het wordt nu tijd om meer in detail over de invulling na te denken. En dat doet Progressief Akkoord graag met de betrokkenen. Zo voeren wij gesprekken met de doorstromers vanuit Rappijnen over een nieuwe, vaak kleinere woning in onze gemeente. Maar ook met bewoners van andere wijken die in dezelfde levensfase zitten, om te inventariseren wat de gedachten en wensen zijn voor een nieuwe woning, aangepast aan de wensen van deze leeftijdsgroep. 

Onlangs kwam het bericht naar buiten dat een meerderheid van de gemeenten in Nederland van mening is dat de belangrijkste oorzaak van de woningcrisis in ons land de geringe doorstroming is van ouderen van grote naar kleinere woningen, zoals appartementen. Als ouderen na het uitvliegen van de kinderen hun huis makkelijker zouden kunnen inwisselen voor een aantrekkelijke kleinere woning, zou het oude huis beschikbaar komen voor een nieuw gezin. Maar omdat er nauwelijks geschikte en betaalbare appartementen voorhanden zijn, gebeurt dat veel te weinig en stokt de woningmarkt.

Progressief Akkoord onderkent dit probleem en ziet dat veel ouderen in eengezinswoningen wonen die voor hen eigenlijk te ruim en vaak niet levensloopbestendig zijn. Daar komt bij dat ons land aan de vooravond van een vergrijzingsgolf staat, met als gevolg dat steeds meer ouderen van hoge leeftijd langer zelfstandig wonen en het aantal alleenstaanden toeneemt. Een gegeven dat om een gerichte aanpak vraagt.

Veel ouderen wonen in eengezinswoningen die voor hen eigenlijk te ruim en vaak niet levensloopbestendig zijn. In onze krappe markt kunnen we dit woonoppervlak slimmer gebruiken. Bovendien staat ons land aan de vooravond van een dubbele vergrijzingsgolf, wat betekent dat er steeds meer nieuwe ouderen (65-plussers) en steeds meer ouderen van hoge leeftijd (75-plussers) zijn. Wat de huidige generatie ouderen typeert, is dat zij langer zelfstandig wonen en dat het aantal alleenstaanden toeneemt.

Het Nederlandse woningtekort is een urgent maatschappelijk probleem. Waar te weinig aandacht naar uitgaat, is de scheefte in de markt. Starters hebben moeite om een ruime woning te vinden, terwijl ouderen vaak te groot wonen. De doorstroming bevorderen kan voor beide groepen positief uitpakken. Maar juist door de krapte, is doorstroming ontzettend lastig en verandert er weinig.

Aangezien ouderen relatief vaak grote woningen bezet houden, is de vraag vooral hoe we hen beter kunnen helpen. Als zij een goed alternatief hebben, komt de doorstroming alsnog op gang.