Merkwaardig

‘Geen IJsselbode’ prijkt er op de klep van een brievenbus ergens in de wijk Hofland. Merkwaardig, want blijkbaar is wel de andere weekkrant op de deurmat gewenst en ziet men derhalve af van een ‘ja-nee’ sticker. De verkiezingsfolder van Progressief Akkoord glijdt makkelijk naar binnen en zal hopelijk de bewoner opnieuw aanzetten tot het maken van een heldere keuze.

De eigenaar van vermelde brievenbus is in ieder geval op dinsdag 22 februari heel wat treurigheid bespaard gebleven. Vooraleer de argeloze lezer van het ‘Nieuws- en advertentieweekblad voor de IJsselstreek’ zich op pagina 15 door vier kolommen tekst wil heen werken, wordt zijn aandacht onmiddellijk getrokken naar de erbij geplaatste foto. Daarop een gemutste vrouw, die op een regenachtig moment in een verder troosteloze omgeving een kartonnen bord omhoog houdt. In veertien letters staat haar mening geschreven. Het past er allemaal precies op. De forse kapitalen boven het artikel onderstrepen eveneens dezelfde boodschap: protest tegen het scholencomplex. Maar liefst een halve pagina is ervoor gereserveerd.

Niets weerhoudt de IJsselbode ervan om vol op het orgel te gaan met het zaaien van  twijfel over een democratisch genomen besluit in de raad. Wie het daar niet mee eens is, belt gewoon even deze krant en laat zich door de scribent van het nieuws- en advertentieblad breeduit interviewen, compleet met een onverhuld stemadvies voor Lokaal Montfoort en de Staatkundig Gereformeerde Partij. Daarmee doet het advertentieblad immers precies waaraan ze haar bestaansrecht ontleent. 

Dat ruim vijfhonderd basisschoolkinderen, vijftig man personeel en meer dan duizend ouders blij zijn met het raadsbesluit en vurig hopen dat er snel gebouwd kan worden aan de Parklaan, is blijkbaar aan de aandacht van de redactie ontsnapt. Dat de huidige onderwijshuisvesting al jarenlang in een zeer ellendige staat verkeert en derhalve grote spoed geboden is bij nieuwbouw, is echter ook nog niet ten burele van de krant doorgedrongen. Laat staan dat men zich daar iets gelegen laat liggen aan democratische besluitvorming of aan journalistiek morele waarden om geen ruimte te bieden aan tendentieuze berichtgeving.

‘Geen IJsselbode’ prijkt er op de klep van een brievenbus ergens in de wijk Hofland. Merkwaardig…?

Han Bovens, raadslid