Toekomst voor de bibliotheek

De toekomst lacht de bibliotheek in Montfoort en Linschoten toe. Afgelopen maandag besloot de
raad structureel geld vrij te maken voor de bibliotheek. De weg staat nu vrij voor een volwaardige
bibliotheek in Montfoort en Linschoten.

Bibliotheek wegbezuinigd
In 2015 bezuinigden het CDA, Lokaal Montfoort en de ChristenUnie de bibliotheek weg. ‘Ontzettend
zonde’, zegt Ilse van der Horst van Progressief Akkoord. ‘Een bibliotheek levert zoveel meer op dan
het kost: Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven worden er geholpen, ouderen leren
omgaan met de computer, je krijgt hulp bij het invullen van formulieren of je kunt er een praatje
maken als je je eenzaam voelt. De bibliotheek heeft een grote maatschappelijke meerwaarde.’

Progressief Akkoord haalt bibliotheek terug
In 2018 begon Progressief Akkoord met het terughalen van de bibliotheek in Montfoort en
Linschoten. Zelfs in Den Haag werd gelobbyd voor financiering. Toenmalig wethouder Jocko Rensen
vroeg Asschergelden aan. Dankzij deze inspanningen werd de basis voor de bibliotheek in Montfoort
en Linschoten gelegd. Progressief Akkoord wilde dit uitbreiden naar een volwaardige bibliotheek in
Montfoort en Linschoten, een plek van ontmoeting en een belangrijke maatschappelijke functie.
Maar corona gooide roet in het eten.

Verkiezingsbelofte ingelost
Afgelopen maandag stemde de raad in met een voorstel om structureel budget vrij te maken voor de
bibliotheek. De weg staat nu vrij voor uitbreiding van de bibliotheken. ‘Elkaar ontmoeten doe je in de
bieb,’ was een van de verkiezingsbeloften van Progressief Akkoord. Die belofte komt de partij nu na.
Progressief Akkoord zal dit initiatief blijven steunen zodat het uitgroeit tot een volwaardig en
bloeiend gemeenschapshuis.