Bakkershuis blijft open!

Motie Bakkershuis moet blijven Raadsbreed aangenomen!!
Tijdens de raadsvergadering van 20 maart presenteerde Progressief Akkoord de Motie Bakkerhuis moet blijven!

Het Bakkershuis
Het Bakkershuis is een belangrijke en unieke voorziening voor bewoners met geheugenproblemen en/of beginnende dementie, mensen met een haperend brein en hun mantelzorgers. Het bakkershuis heeft bewezen een belangrijke aanwinst te zijn voor de Montfoortse gemeenschap en weet zelfs landelijke aandacht te trekken.

Waar gaat de motie over?
Wij stelde vast dat het Bakkershuis na de zomer geen financiële zekerheid meer heeft, omdat zij momenteel afhankelijk zijn van een legaat die binnenkort afloopt. We vragen een garantstelling tot einde jaar waarmee de wethouder tijd koopt om tot een duurzame financiële oplossing te komen voor de continuïteit van het Bakkershuis.

Reactie en stemming
Nadat wethouder Van de Poll toe had gezegd dat financiële steun tot eind van het jaar, 31-12-2023, is verzekerd werd de motie door alle partijen aangenomen.

De toekomst
Hoe de duurzame financiële oplossing er uit komt te zien om de continuïteit van het Bakkershuis te garanderen gaat de wethouder onderzoeken en komt hiervoor terug bij de raad met een raadsvoorstel.
Wordt vervolgt…!
 

Voor wie het bakkershuis niet kent hier een korte introductie:
't Bakkershuis is een laagdrempelig ontmoetingscentrum voor iedereen die te maken heeft met geheugenklachten en/of beginnende dementie. Wij bieden een ontmoetingsplek in de buurt waar mensen gewaardeerd worden om wie ze zijn en waar iedereen meetelt. U kunt dagelijks binnen lopen voor informatie en voorlichting op de momenten wanneer dat u daar behoefte aan hebt. En heel belangrijk: u kunt uw ervaringen met lotgenoten delen.
voor meer info verwijs we je naar de site: https://www.swomontfoort.nl/t-bakkershuis