Linschoten breidt uit in Park Rappijnen

Daar waar honkbalvereniging Greenhearts en Polstokclub Linschoten hun sport beoefenen, liggen plannen om er een woningbouwlocatie van te maken. Nog niet zo lang geleden zijn ruimtelijke verkenningen gestart met de gemeente Montfoort en twee ontwikkelpartijen. Daarbij is ook ‘Kavel de With’ betrokken, een lange strook grond, gelegen aan de oostkant van Oostwijk, richting de Provinciale Weg. 

Het gebied op en rond Rapijnen is door de provincie Utrecht en gemeente Montfoort aangewezen als mogelijke woningbouwlocatie. Onlangs hebben de ontwikkelende partijen BPD en UrbanMade samen met de gemeente een eerste ruimtelijke verkenning opgestart. Deze verkenning vindt plaats binnen het gecombineerde gebied van Sportpark Rapijnen en de “Kavel de With”. 

Inmiddels is het participatietraject gestart met twee bijeenkomsten in de Kruiskerk op woensdagavond 27 oktober jl. Insteek van de avond was vooral het delen van informatie. Wethouder Ivo ten Hagen zette het project uiteen in het kader van de woonvisie. Daarnaast presenteerden Michael Zaadhof (ontwikkelaar Urbanmade) en Gereon Bargeman (stedenbouwkundige Kien Ontwerp) hun plannen voor de realisatie van ruim 80 woningen op de uitverkoren locatie. 

Tijdens beide bijeenkomsten werden er kritische vragen gesteld over de aangewezen plek. Zo vroegen inwoners van Oostwijk, die straks huizen ‘in hun achtertuin’ krijgen, zich af waarom ze niet eerder waren meegenomen in het traject. Ze voelden zich nu min of meer overvallen door de locatiekeuze. ‘Niets is nog in beton gegoten’ werd het mantra van Zaadhof deze avond, maar hij voegde er wel aan toe dat de keuze voor de bouw van woningen ter hoogte van de polstokvereniging planologisch gezien de meest logische is. Onduidelijk voor een aantal van de aanwezigen was de bedoeling van de avond, hetgeen bleek door uiteenlopende specifieke vragen over het bouwproject. De vragen en opmerkingen op de bekende ‘geeltjes’, die op verschillende themaborden geplakt werden, zullen meegenomen worden in het vervolgtraject met een tweede bijeenkomst (verdieping) in het verschiet op 17 november. Daarna volgt nog een derde bijeenkomst op 8 december waarop de conclusies gepresenteerd zullen worden. Als belangrijk aandachtspunt werd nog meegegeven ook de jeugd in Linschoten bij het project te betrekken.